Home

บ้านสวนไม้งาม…น่าน

เกิดจากอุดมคติเจ้าของบ้าน

          ได้นำบ้านไม้เก่าเอามาจากบรรพบุรุษสร้างด้วยน้ำพักน้ำแรง บรรยายกาศบริเวณรอบบ้าน อุดมด้วยพรรณไม้ต่าง เช่น ลำไย เงาะ กระท้อน เสาวรส กล้วย มะละกอ ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพในเมืองน่าน ยามเย็น ทุ่งนา วิถีชีวิตชาวชนบท อยู่กับวัฒนธรรมท้องถิ่นอันยาวนาน และด้วยห้องพักราคา  “สุดพิเศษ”  ที่บ้านสวนไม้งาม เรายินดีต้อนรับท่านและคณะแขกผู้มาเยือนทุกท่าน ด้วยความจริงใจ ถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วก็เก็บกระเป๋าออกเดินทางมาเที่ยว น่าน… กันได้เลยค่ะ 

บ้านสวนไม้งาม

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดน่าน

         ไหว้พระ ๙ วัด ในบริเวณใกล้เคียงกันอยู่ในตัวเมืองน่าน เช่น วัดพระธาตุแช่แห้ง วัดภูมินทร์ วัดพระธาตุช้าค้ำวรวิหาร วัดมิ่งเมือง วัดพระธาตุเขาน้อย วัดศรีพันต้น วัดหัวข่วง วัดน้อย วัดสวนตาล เป็นต้น

วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน

“เอกลักษณ์” ตัวตนฅนน่าน

          หากท่านได้สัมผัสกับชนชาวน่านแล้ว ท่านจะประทับใจ เพราะชาวน่านจะเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีจิตใจโอบอ้อมอารี ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเอง เปรียบเสมือนเป็นเมืองบริสุทธิ์

วัฒนธรรมท้องถิ่นอันยาวนาน